Strauji rit uz priekšu Muižas Vārtu mājas restaurācijas darbi.


Strauji rit uz priekšu Blankenfeldes Muižas Vārtu mājas restaurācijas un remonta darbi ar ERAF līdzfinansējumu.

Līgums Nr. 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/021/005

ERAF_logo_WEB