Sekmīgi turpinās Blankenfeldes Muižas Vārtu mājas restaurācija un remonts ar ERAF līdzfinansējumu.


Blankenfeldes Muižas Vārtu mājas restaurēšanas projekts ir viens no 12 projektiem, kuru apstiprinājis Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu atjaunošanai.

2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 5. un 6. atlases kārtā apstiprināti 12 projektu pieteikumi, starp kuriem ir arī Blankenfeldes Muižas iesniegtais pieteikums par Vārtu Mājas restaurāciju. Projektu atlases 5. un 6. kārtā pieejamais ERAF finansējums ir vairāk nekā 760 tūkstoši eiro.

Blankenfeldes Muižas Vārtu Mājā projekta ietvaros tiks atjaunots jumts, fasāde, logi un durvis, kā arī veikta iekštelpu renovācija un restaurācija. “Blankenfeldes muižas” vārtu mājas atjaunošana dos iespēju sakārtot no ārpuses redzamāko Blankenfeldes muižas teritorijas daļu, veidojot sakoptu muižas teritorijas fasādes daļu un kopskatu. Tāpat objektā būs iespējams rīkot dažādus seminārus, kā arī nodot ēku sabiedrības rīcībā kā vispārēju apskates objektu.”

 

Līgums Nr. 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/021/005

 

ERAF_logo_WEB